Skocz do zawartości

Polityka prywatności

1. DEFINICJE

•    Administrator – Nhance Paweł Miatkowski z siedzibą we Wrocławiu.
•    Portal – serwis internetowy działający pod adresem www.forumrowerowe.org.
•    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług oferowanych przez Portal.
•    Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.
•    Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: 
     -    zbieranie danych,  
     -    przechowywanie danych,  
     -    usuwanie danych, 
     -    opracowywanie danych,  
     -    udostępnianie danych.
•    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. PRZETWARZANIE DANYCH 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika.

2.1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy
Korzystając z usług oferowanych przez Portal, Użytkownik staje się stroną zawartej z nami umowy, której warunki określa regulamin, polityka prywatności i zasady pisania. Rejestracja i korzystanie z Portalu są dobrowolne i wymagają akceptacji przedstawionych warunków. W przypadku założenia konta na Portalu Użytkownik przekazuje Administratorowi adres e-mail i nazwę użytkowanika. Dane te przetwarzane są automatycznie, wyłącznie do zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz dostępu do funkcjonalności i opcji niedostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników. Adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 
Aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania z Portalu, przetwarzane są dane osobowe takie jak adresy IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce internetowej oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Działania te pozwalają na  ochronę kont przed przejęciem przez osoby nieuprawnione, a także wykrywanie treści uznawanych za spam, niezgodnych z tematyką Portalu lub niezgodnych z prawem. 
W celu usprawnienia usług oferowanych przez Portal i podwyższania jakości dostarczanych treści, niektóre informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Portalu, udostępniane są naszemu zaufanemu partnerowi Google Inc. w ramach usługi Google Analytics. Narzędzie to pomaga mierzyć aktywność Użytkowników na Portalu oraz usprawniać naszą działalność. Do usługi automatycznie przekazywane są zanonimizowane informacje o urządzeniu oraz przeglądarce Użytkownika, natomiast nie są przekazywane adresy IP. Usługa ta może przekazywać dane do innych zintegrowanych usług.
Więcej informacji na temat Google Analytics można poznać, klikając tutaj: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
Ponadto, zgodnie ze specyfiką Portalu, materiały zamieszczane przez Użytkowników są gromadzone i publikowane. W określonych przypadkach treści te mogą zostać uznane za dane osobowe (np. zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika). Dane takie mogą być zamieszczane wyłącznie dobrowolnie i świadomie przez ich właścicieli. 

2.3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika
Dobrowolna zgoda jest niezbędna do przetwarzania danych osobowych w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom. Wyświetlanie personalizowanych treści reklamowych odbywa się na Portalu w ramach współpracy z zaufanym partnerem Google poprzez usługę Google AdSense. Google używa danych z plików cookies oraz innych podobnych technologii do wyświetlania konkretnych reklam na podstawie poprzednich odwiedzin Użytkownika na Portalu lub w innych witrynach internetowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. 
Więcej informacji o tym jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Każdy Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam (https://www.google.com/settings/ads). 

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do personalizacji treści reklamowych Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Użytkowniku, by utworzyć profil reklamowy lub personalizować wyświetlane reklamy. Reklamy nadal będą się wyświetlać, ale nie będą dostosowane do zainteresowań Użytownika. Wówczas dane Użytkownika mogą być jednak nadal wykorzystywane w innych celach, np. do pomiaru skuteczności reklam i ochrony przed oszustwami lub nadużyciami. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora.

3. PLIKI COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

3.1. Portal
Pliki cookies oraz pamięci podręczne zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Portalu i zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie itp.). Dane te są wykorzystywane przez system Portalu do odróżnienia Użytkownika od innych użytkowników, służą utrzymaniu sesji logowania, zapewniają prawidłowe działanie Portalu po stronie Użytkownika oraz ułatwiają personalizację kont Użytkowników i zapamiętanie ich ustawień.
Dzięki plikom cookie możliwe jest także zbieranie danych statystycznych Portalu, co umożliwia nam rozwijanie Portalu zgodnie z preferencjami naszych Użytkowników.

3.2. Partnerzy
Niektóre cookies oraz inne podobne technologie stosowane na Portalu mogą być wykorzystywane przez partnera Portalu - Google Inc., dostawcę usług Google Analytics i Google AdSense. 
Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej to w szczególności pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Do usługi automatycznie przekazywane są zanonimizowane informacje o urządzeniu oraz przeglądarce użytkownika. Nie przekazujemy do usługi adresów IP. Usługa ta może przekazywać dane do innych zintegrowanych usług.
Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie tzw. profilowania treści, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki lub kliknięcie tutaj.
Więcej informacji o tym jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, można znaleźć, klikając tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl i tutaj: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
Na Portalu wykorzystywane są również elementy z sieci społecznościowej Facebook, które mogą używać plików Cookies oraz pamięć podręczną przeglądarki LocalStorage i SessionStorage – np. guziki ‘lubię to’, ‘udostępnianie treści’, blok prezentujący naszą aktywność na portalu Facebook.
O tym jak Facebook wykorzystuje pliki cookies w celu wyświetlania wtyczek społecznościowych można przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zgodnie z wynikającym z przepisów RODO obowiązkiem informujemy, że Google oraz Facebook posiadają swoje siedziby w USA, w związku z czym w tych dwóch przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

3.3. Brak zgody na wykorzystywanie cookies
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z Portalu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora lub jego partnerów jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego celu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe są przetwarzane do czasu jej wycofania. 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażona dobrowolnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych może być cofnięta w każdej chwili. Aby to zrobić kliknij tutaj.

5.2. Usunięcie konta
Usunięcie konta wiąże się z całkowitym zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przekazanych w celu rejestracji Użytkownika i ich usunięciem z Portalu.
Aby usunąć konto, prosimy o kontakt na adres admin@forumrowerowe.org lub przez formularz kontaktowy. Należy pamiętać, aby adres email oraz nazwa Użytkownika pokrywały się z danymi zarejestrowanymi w bazie Portalu. 
Przykład wiadomości:
„Proszę o usunięcie konta NAZWA_UŻYTKOWNIKA. Adres email: nazwa_uzytkownika@domena.com.”
Po wysłaniu wiadomości można dodatkowo wyczyścić informacje o cookies, LocalStorage i SessionStorage w przeglądarce.

5.3. Pozostałe prawa Użytkowników
Użytkownik ma również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Działania Administratora
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Portalu. 
Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Administrator nie udostępnia danych żadnym odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

6.2. Działania Użytkownika
Aby zwiększyć bezpieczeństwo Użytkownika zalecamy:
•    utworzenie hasła zabezpieczającego dostęp do konta, które uniemożliwi odgadnięcie go w prosty sposób przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.
•    nieprzekazywanie loginu i hasła do konta jakimkolwiek osobom trzecim;
•    wylogowanie się z Portalu po każdej zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie skutkuje wylogowaniem się z Portalu. Wylogowanie ze strony forumrwerowe.org nastąpi dopiero po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony;
•    korzystanie z programów antywirusowych i regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
•    korzystanie z Portalu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.
•    W przypadku korzystania z Portalu za pomocą obcego komputera, Użytkownik nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i powinien usunąć historię przeglądanych stron.

7. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania, wątpliwości i informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych na naszym Portalu prosimy kierować na adres e-mail: admin@forumrowerowe.org.

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Forum Rowerowe - Największe w Polsce, Wrocław, Wrocław, 52-130

×
×
  • Dodaj nową pozycję...